Dyrekcja

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Gnieźnie

 kontakt: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 

im. Janusza Kusocińskiego 

62-200 Gniezno ul. Powstańców Wlkp. 16

tel. 061 424-57-11, 

e-mail: sekretariat@sosw2.gniezno.pl

strona internetowa: www.sosw2.gniezno.pl

Sekretariat: tel. 061 424 57 11, fax 061 424 57 28

e-mail: sekretariat@sosw2.gniezno.pl

Księgowość: tel. 061 424 57 15

e-mail: kadry@sosw2.gniezno.pldyrekcja:

Dyrektor Ośrodka

mgr Magdalena Wrzesińska

tel. 061 424 57 18

m.wrzesinska@sosw2.gniezno.pl

Z-ca Dyr. Ośrodka 

ds. Szkoły Podstawowej nr 14 Specjalnej

mgr Ilona Prus

i.prus@sosw2.gniezno.pl

Z-ca Dyr. Ośrodka 

ds. Gimnazjum nr 14 Specjalnego

mgr Renata Kozłowska

tel. 061 424 57 14

r.kozlowska@sosw2.gniezno.pl

Z-ca Dyr. Ośrodka 

ds. Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 14 Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

mgr inż. Krzysztof Ortarzewski  

tel. 061 424 57 17

k.ortarzewski@sosw2.gniezno.pl

Z-ca Dyr. Ośrodka 

ds. Internatu

mgr Beata Czech

tel. 061 424 57 12

b.czech@sosw2.gniezno.pl

Kierownik Warsztatów Szkolnych i Szkolenia Praktycznego

mgr Dorota Frątczak

tel. 061 424 57 19

d.fratczak@sosw2.gniezno.pl

Główna Księgowa

mgr Dorota Bartoszak

tel. 061 424 57 25

 

 


Fatal error: Class 'KalturaConfiguration' not found in /home/soswgnie/domains/sosw2.gniezno.pl/public_html/sites/all/modules/kaltura/kaltura_client/kaltura_helpers.php on line 152