Sosw Gniezno

KALENDARIUM

Kalendarium

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  nr 2 w Gnieźnie

1925utworzenie oddziału specjalnego przy Publicznej Szkole  Powszechnej nr 1 w Gnieźnie;
1937założenie Publicznej  Szkoły Powszechnej nr 7 dla Umysłowo Upośledzonych w Gnieźnie;
1939/1945działalność szkoły przerwana przez wybuch II wojny światowej;
25.09.1945wznowienie nauki w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 Specjalnej przy ulicy św. Jana;
1.03.1950rozpoczęcie działalności półinternatu;
1951powstanie Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej , której kierownikiem został Roman Poliński ( warsztaty: krawiecki i koszykarski);
1953/1954rozpoczęcie działalności warsztatu stolarskiego;
1969ukończenie budowy nowej Szkoły Zawodowej Specjalnej;
18.12.1971zmiana statutu szkoły na Specjalny Ośrodek Szkolno –  Wychowawczy w Gnieźnie;
1973przyznanie szkole dyplomu uznania przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Radę Postępu Pedagogicznego;
29.05.1980patronem SOSW nr 2 zostaje Janusz Kusociński, Ośrodek nosi nazwę Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Gnieźnie i obejmuje: Szkołę Zawodową Specjalną, Szkołę Podstawową Specjalną, Internat i Warsztaty Szkolne;
23.05.1986Nadanie sztandaru;
1991nawiązanie kontaktów ze szkołą specjalną we Francji;
15.06.1992nominacja mgr inż. Andrzeja Kabacińskiego na stanowisko dyrektora Ośrodka;
2000powstanie Gimnazjum Specjalnego; powołanie Zespołu Szkół Specjalnych, w skład którego wchodzą : Szkoła Podstawowa Specjalna; Gimnazjum Specjalne;
2004powołanie trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;
2005/2006rozdzielenie Szkoły Podstawowej od Gimnazjum;
2005Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 otrzymuje CERTYFIKAT „ Szkoły z klasą” za udział w Ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Gazetę Wyborczą;
2006Gimnazjum nr 14 Specjalne zostaje włączone do Ogólnopolskiego Programu „ Szkoła bez Przemocy’.
Skip to content