kids fun

Dni wolne

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022 29.10.2021 (piątek) 12.11.2021 (piątek) 07.01.2022 (piątek) 02.05.2022 (poniedziałek) 24.05.2022 egzamin ósmoklasisty 25.05.2022 egzamin ósmoklasisty 26.05.2022 egzamin ósmoklasisty17.06.2022 (piątek)