Sosw Gniezno

SOSW 2 \ Strona główna \ BLOG \ Podsumowanie projektu NPRCz w SOSW nr w Gnieźnie.
narodowy program rozwoju czytelnictwa

Podsumowanie projektu NPRCz w SOSW nr w Gnieźnie.

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z REALIZACJI PROJEKTU „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA” W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO- WYCHOWAWCZYM NR 2 W GNIEŹNIE.

Od września 2016 roku do grudnia 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym nr 2 w Gnieźnie realizowany był projekt przeznaczony na dofinansowanie nowości wydawniczych w ramach wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. W projekcie brali udział wszyscy uczniowie ośrodka w 19 oddziałach.

Na realizacje projektu została przyznana kwota 15.000 złotych, z czego 3.000 złotych stanowiło wkład własny organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Gnieźnie, a 12.000 złotych przyznana z projektu.

Za przyznaną dotację zostało zakupionych 606 książek, w tym 136 lektur ( 22%  nowo zakupionego księgozbioru), oraz 13 płyt. Projektem objęto 252 uczniów w 19 oddziałach, zrealizowano 27 projektów edukacyjnych z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki.

W ramach  projektu realizowane były następujące działania:

– dyrektor ośrodka zasięgnął opinii Samorządu Uczniowskiego w sprawie zakupu nowości wydawniczych;

-podczas spotkania z rodzicami konsultowano propozycje tytułów książek oraz przedstawiono rodzicom korzyści płynące z czytania i wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży;

– podczas lekcji wychowawczych nauczyciele rozpoznawali potrzeby i zainteresowania dzieci i młodzieży związanych z czytaniem książek;

-planując zakup nowości wydawniczych wzięto pod uwagę potrzeby dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ( książki z dużą czcionką, książki bogato ilustrowane, książki z naklejkami, książki w wersji elektronicznej);

-dostosowano organizację pracy biblioteki do potrzeb uczniów, w szczególności umożliwienie wypożyczenia książki na czas ferii świątecznych, zimowych oraz wakacji letnich;

-nawiązano współpracę z Biblioteką Publiczną Miasta Gniezna oraz Biblioteką Pedagogiczną (filia w Gnieźnie). W ramach współpracy konsultowano zakup nowości wydawniczych, a także uczniowie brali udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekarzy.

Wszyscy uczniowie brali udział w różnorodnych, dostosowanych do możliwości projektach z wykorzystaniem zakupionych nowości wydawniczych:

Szkoła Podstawowa: „Nasze zwierzęta domowe”, „Niesforny alfabet”, „120 przygód Koziołka Matołka:,” Zwierzęta – nasi przyjaciele”, „Poznajemy bohatera dziecięcej książeczki”, „Na straganie”, ”Franklin i rodzinne przyjęcie”, „Moje ulubione wiersze”, „W 80 dni dookoła świata”, „Strach przed poezją”, „Świąteczny prezent”.

Gimnazjum: „Dzień Pluszowego Misia”(zajęcia w bibliotece pedagogicznej), „Bajki z zielonego lasu”, „Życie w grodzie” (zajęcia w bibliotece), „Znane postaci – kim jest Robert Lewandowski?”, „Mury nie muszą być smutne”, „Jan Paweł II- turysta”, „Lekcja biblioteczna w Bibliotece Publicznej Miasta Gniezna ul. Staszica 12a (zajęcia o tym jak funkcjonuje biblioteka, jakie są rodzaje książek, jak się należy zachowywać w bibliotece i czytelni, zasady wypożyczania książek).

Zasadnicza Szkoła Zawodowa: „Polskie kuchnie regionalne”,” Bon czy Ton”, „Bezpieczny w sieci”, „Anioły w moim życiu”, „Rola świąt Bożego Narodzenia w życiu rodziny”.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: „Mazurek Dąbrowskiego – jak pieśń legionów stała się hymnem narodowym Polski”, Moje Hobby”, „Wróżby i zwyczaje  andrzejkowe”, „Książka moje hobby” oraz zajęcia w Bibliotece Pedagogicznej „Fałszywi Mikołaje”.

Dzięki udziałowi w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa został znacznie wzbogacony księgozbiór biblioteki szkolnej, z którego uczniowie Ośrodka chętnie korzystają.

Koordynatorzy projektu:

Karolina Błaszczyk

Joanna Tomaszewska

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
Skip to content